Coops medlemsvilkår

PDF
 • Coops medlemsvilkår gældende fra 1. oktober 2016
 • Medlemsvilkår for Coop
  Gælder fra 1. oktober 2016

  1. Generelle medlemsvilkår
  2. Samtykkeerklæring om registrering og brug af dine data

  1. Generelle medlemsvilkår

  Som medlem har du adgang til økonomiske og andre former for medlemsfordele hos Coop (ved ”Coop” forstås i disse medlemsvilkår Coop amba, Coop Danmark A/S og de tilknyttede danske brugsforeninger. De færøske og grønlandske brugsforeninger har egne medlemsvilkår) og hos de samarbejdspartnere, der er tilknyttet Coop.

  MEDLEMSKAB OG INDMELDELSE

  For at blive medlem skal du være fyldt 15 år (enkelte brugsforeninger har en aldersgrænse på 18 år).

  Når du melder dig ind, skal du betale et andelsindskud på 200 kr. (enkelte brugsforeninger har andre regler om andelsindskud. Du kan få oplyst reglerne i foreningen).

  TILHØRSBUTIK

  Ved indmeldelsen skal du vælge en bestemt butik som din tilhørsbutik. Tilhørsbutikker kan være Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen eller Irma. Har du indmeldt dig ved at betale andelsindskud i en butik, bliver denne automatisk din tilhørsbutik.

  Du kan når som helst skifte tilhørsbutik.

  ØKONOMISKE MEDLEMSFORDELE

  Du får bonus og øvrige medlemsfordele hos Coop og Coops samarbejdspartnere efter de til enhver tid gældende regler og satser, som du bl.a. kan finde på coop.dk (medlemmer indmeldt før den 30. april 2010 skal aktivt have samtykket til brug af data for at have adgang til de økonomiske medlemsfordele).

  Du har adgang til de generelle medlemsfordele uafhængigt af, hvilken tilhørsbutik du har. Nogle butikker tilbyder derudover lokale fordele, kun til egne medlemmer.

  For at få bonus og andre medlemsfordele skal du sørge for, at dit køb registreres som medlemskøb. Dette sker normalt ved at få medlemskortet scannet eller oplyse medlemsnummeret. Du har selv ansvaret for at få dine køb registreret som medlemskøb.

  Medlemmer, der har samme adresse, kan samle deres bonus på en fælles konto, som begge har adgang til.

  Bonus kan bruges i Coops fysiske og elektroniske butikker.

  Har du ikke foretaget noget medlemskøb i tre sammenhængende år, bortfalder eventuel bonus, der står på din konto

  MEDLEMSPORTAL

  Du får en personlig adgangskode til at logge ind på coop.dk. Her kan du bl.a. se medlemstilbud, nyheder, informationer og aktiviteter i Coop og din tilhørsbutik. Du kan følge med i din bonussaldo, opdatere din profil og til- og framelde dig e-nyhedsbreve med aktuelle medlemsfordele.

  I egen interesse bør du holde din profil opdateret.

  Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode ikke oplyses til uvedkommende.

  MEDEJERSKAB

  Som medlem er du medejer af Coop eller en brugsforening, der er tilknyttet Coop. Andelsindskuddet er ansvarlig kapital. Du kan ikke blive ansvarlig for mere end det indskud, du har betalt.

  Dit medlemskab er knyttet til tilhørsbutikken, hvad angår medlemsdemokratiske forhold. Drives den valgte tilhørsbutik af Coop Danmark eller et aktieselskab ejet af brugsforeninger, bliver du medlem af Coop amba. Drives den valgte tilhørsbutik af en brugsforening, bliver du medlem af den pågældende brugsforening.

  Medlemmer har stemmeret og er valgbare, som det er beskrevet i vedtægterne for henholdsvis Coop amba og de enkelte brugsforeninger. Vedtægterne for Coop amba kan downloades fra coop.dk.

  DATABESKYTTELSE

  Coop udleverer ikke din e-mailadresse eller andre af dine data til tredjepart. Du kan se og downloade Coops datapolitik på coop.dk.

  UDMELDELSE

  Du kan til enhver tid skriftligt melde dig ud af Coop.

  Ved udmeldelse får du dit andelsindskud tilbage. Du får ikke renter af andelsindskuddet. Hvis du har gæld til Coop, modregnes den før udbetaling. Beløb under 50 kr. udbetales ikke.

  Bonus udbetales ikke kontant.

  ÆNDRINGER AF MEDLEMSVILKÅRENE

  Coop kan ændre medlemsvilkårene og medlemsfordelene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter. Du kan læse de gældende medlemsvilkår på coop.dk.

  Coop kan fastsætte gebyrer for erstatningskort eller andre yderligere kort. De gældende gebyrer fremgår på coop.dk.

  MEDLEMSSERVICE

  Medlemsservice kan kontaktes på telefon 43862020 eller via kontaktformular på coop.dk.

  2. Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at Coop registrerer følgende oplysninger, når mit medlemskort og eventuelle ekstrakort/bikort tilknyttet dette anvendes:

  • Person-, husstands- og interesseoplysninger opgivet ved indmeldelse i FDB/Coop Amba eller en brugsforening eller senere via FDB/Coop ejede domæner og elektroniske platforme.

  • Historiske og fremtidige oplysninger om køb af varer og tjenester i medlemsbutikkerne og hos de til Coop knyttede partnere, herunder information fra kasseboner.

  • Min brug af Coop ejede elektroniske platforme og domæner, herunder tilsendte e-mails fra Coop.

  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes til:

  • Beregning og tildeling af medlemsbonus og øvrige opnåede medlemsfordele.

  • Markedsføring af varer og tjenester. • Udvikling af butikker, varesortiment og tilbud.

  • Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer.

  Registreringen og brugen af oplysningerne sker som en del af Coops medlemsfordelsprogram, der i fællesskab drives af Coop Amba (FDB), brugsforeningerne og Coop Danmark A/S.

  Jeg kan når som helst framelde mig markedsføring via Coop.dk.